Trgovački sud u Zagrebu

TSZG / Sudska praksa / Stečaj / St-332/11 Trgovački sud u Zagreb od 12. listopada 2012. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž-8133/11

Predmet Pravni pojam Opis / preuzimanje

St-332/11 Trgovački sud u Zagreb od 12. listopada 2012. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž-8133/11

U širem smislu: Obustava

U užem smislu: Obustava, ukidanje mjere osiguranja i odluka o trošku postupka

Stečaj >

I .Obustavlja se stečajni postupak nad dužnikom I. N. d.o.o. Zagreb,

II. Ukidaju se mjere osiguranja određene rješenjem ovog suda od 03. listopada 2011. kojima se:

1.zabranjuje se raspolaganje imovinom dužnika bez prethodne suglasnosti privremenog stečajnog upravitelja,

2.zabranjuje se provedba prisilne ovrhe ili osiguranja protiv dužnika,

3.zabranjuju se isplate s računa dužnika bez suglasnosti privremenog stečajnog upravitelja.

III Dužan je dužnik namiriti troškove stečajnog postupka u iznosu koje će biti određen posebnim rješenjem

IV Ovo rješenje će se dostaviti sudskom registru ovog suda i objaviti u Narodnim Novinama.

Preuzimanje   (msword, 33,50 kB)