Trgovački sud u Zagrebu

Djelokrug Suda / Ovrha / Stručni članci / Prava i mjere koje se upisuju u upisnike u povodu ovrhe i prisilnog osiguranja / Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku pri hrvatskoj gospodarskoj komori

Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku pri hrvatskoj gospodarskoj komori

autor: Nada Nekić Plevko

Indeks članka

  1. Prava i mjere koje se upisuju u upisnike u povodu ovrhe i prisilnog osiguranja
  2. Predmeti i sredstva ovrhe i osiguranja
  3. Založno pravo
  4. Prethodne mjere
  5. Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
  6. Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku pri hrvatskoj gospodarskoj komori
  7. Ovrha i osiguranje na brodu i zrakoplovu
  8. Mjere osiguranja u kaznenom postupku

O autoru

Nada Nekić Plevko je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu od 1999. Radi na ovršnim predmetima I predsjednik je ovršnog odjela. Autor je brojnih članaka iz područja ovršnog prava, predavač na pravosudnoj akademiji I na stručnim seminarima. Član je radne grupe Ministarstva pravosuđa za izradu promjena Ovršnog zakona.

Novelom OZ iz 2005. određeno je osnivanje Očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. Člancima 146 a i 146 b OZ

Određeno je kako Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. Očevidnik se vodi o svim nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, a o pokretninama samo ako je njihova procjenjena vrijednost veća od 50.000,00 Kn. Određeno je da očevidnik nekretnina sadrži podatke o strankama , katastarskoj čestici i općini, površini i adresi nekretnine, što ona u naravi predstavlja, koje su veličine njeni pojedini dijelovi, procijenjenu vrijednost, uvjete prodaje i ročište za dražbu.

Nastavno za pokretnine je određeno da očevidnik sadrži podatke o strankama, podatke o pokretnini po kojima se ona može identificirati ako se radi o pojedinačno određenoj stvari ( vrsta , količina i kvaliteta ako se radi o stvarima određenim po rodu i količini prema podacima iz zapisnika o pljenidbi) , o procijenjenoj vrijednosti, uvjetima prodaje i ročištu za dražbu. U očevidniku treba biti naznačeno kada se i kako stvar može razgledati.

Određeno je da je očevidnik javan dostupnost podataka osigurava se putem interneta.

Sud koji vodi ovršni postupak dužan je Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostaviti sve navedene podatke o nekretnini i pokretnini koja se prodaje u ovršnom postupku Utvrđena je i obaveza javnog komisionara koji je dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostaviti podatke o rješenju o ovrsi na pokretninama sa svim navedenim podacima o pokretnini. Hrvatska gospodarska komora dužna je sa svoje strane bez odgode upisati propisane podatke koje se prodaju u ovršnom postupku.

Osnivanje ovog očevidnika i na ovako reguliran način publiciranje podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku odraz je želje ali i potrebe za efikasnijom i bržom prodajom tih predmeta ovrhe. Na taj se način lakše i transparentnije omogućava potencijalnim kupcima da na jednostavniji način na jednom mjestu dođu do informacija o prodaji čime se postiže veća efikasnost ovršnog postupka uopće, ali i eliminira mogućnost privatizacije ili ograničavanja podataka o tom načinu prodaje i predmetima koji se prodaju.

Odredbom čl. 69 st. 4 Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ( NN 82/06. ) određeno je dužnost stečajnog upravitelja da uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnog postupka Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostavi podatke o svim nekretninama koje se prodaju u stečajnom postupku, a o pokretninama ako njihova procijenjena vrijednost prelazi 50.000 Kn, a Komora je dužna prema odredbi čl. 146b OZ iste uvesti u očevidnik nekretnina i pokretnina uz naznaku da se prodaju u ovršnom postupku.

Kontakt

Ulaz Petrinjska 8
HR-10000 Zagreb

Službena adresa Amruševa 2/II.
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4897-222
fax: 01/4920-871

Registar Suda
tel: 01/4863-444

Glasnogovornik suda

mr. sc. Maja Josipović

Službenik za informiranje

Tihana Božićević
Ana Vuković

Kućni red

Radno vrijeme:

Radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Sud ne radi vikendom i blagdanom.

Sudski registar
Primanje stranaka od 8.00 do 12.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Ovršna, stečajna i parnična pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Prijemna pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.30 sati

Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 1/III
47000 Karlovac

tel. 047 606-149
fax. 047 415-303

Registarski odjel
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

tel. 047 606-154
fax. 047 415-148

Uredovno vrijeme Ovršnog odjela

  • Uredovno vrijeme ovršne pisarnice je svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
  • Ovršni sudac i sudski savjetnik prima stranke ponedjeljkom od 9,00 do 11,30 sati