Trgovački sud u Zagrebu

Djelokrug Suda / Ovrha / Stručni članci / Ovrha na pokretninama / Očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

autor: Nada Nekić Plevko

Indeks članka

 1. Ovrha na pokretninama
 2. Stvarna i mjesna nadležnost za odlučivanje i provedbu ovrhe na pokretnini
 3. Pokretnina kao predmet ovrhe
 4. Ograničenje ovrhe na pokretninama
 5. Vozila kao predmet ovrhe
 6. Provedba ovrhe na pokretnini
 7. Ovršni prijedlog i određivanje ovrhe
 8. Ovršne radnje
 9. Prodaja pokretnina preko javnih komisionara
 10. Prodaja motornih vozila
 11. Očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
 12. Pravni lijekovi
 13. Odgoda i nastavak ovrhe
 14. Zaključne napomene

O autoru

Nada Nekić Plevko je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu od 1999. Radi na ovršnim predmetima I predsjednik je ovršnog odjela. Autor je brojnih članaka iz područja ovršnog prava, predavač na pravosudnoj akademiji I na stručnim seminarima. Član je radne grupe Ministarstva pravosuđa za izradu promjena Ovršnog zakona.

Jedna od značajnih novina novog Zakona je i uvođenje Očevidnika nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku reguliran čl 146.a OZ. Odredbom tog članka određeno je Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku a u odnosu na pokretnine ako je njihova procjenjena vrijednost veća od 50.000, 00 Kn.

Očevidnik o pokretninama sadrži podatke o strankama, podatke kojima se ona može identificirati ako se radi o pojedinačno određenoj stvari , odnosno o njenoj vrsi, količini i kvaliteti ako se radi o stvarima određenim po rodu i količini prema podacima iz zapisnika o pljenidbi, o procjenjenoj vrijednosti pokretne stvari, uvjetima prodaje i dražbe, te se u njemu naznačuje gdje se, kada i kako stvar može razgledati. Očevidnik je javan a dostupnost podataka upisanih u očevidnik osigurati će se preko Interneta.

Način na koji će se podaci prikupljati u HGKu određeni su čl. 146b kojim je određeno da su sudovi koji vode ovršni postupak kao i komisionari kojima je povjerena prodaja dužni HGKu bez odgode dostaviti podatke o pokretninama koji su predmet postupka, dok je Komora sa svoje strane dužna bez odgode upisati propisane podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku.

Za očekivati je da će ovakav način evidentiranja i oglašavanja podataka o zapljenjenim pokretninama doprinjeti većem informiranju potencijalnih kupaca i publiciranju takvog načina prodaje a time i bržoj prodaji zapljenjenih pokretnina .

Kontakt

Ulaz Petrinjska 8
HR-10000 Zagreb

Službena adresa Amruševa 2/II.
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4897-222
fax: 01/4920-871

Registar Suda
tel: 01/4863-444

Glasnogovornik suda

mr. sc. Maja Josipović

Službenik za informiranje

Tihana Božićević
Ana Vuković

Kućni red

Radno vrijeme:

Radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Sud ne radi vikendom i blagdanom.

Sudski registar
Primanje stranaka od 8.00 do 12.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Ovršna, stečajna i parnična pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Prijemna pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.30 sati

Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 1/III
47000 Karlovac

tel. 047 606-149
fax. 047 415-303

Registarski odjel
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

tel. 047 606-154
fax. 047 415-148

Uredovno vrijeme Ovršnog odjela

 • Uredovno vrijeme ovršne pisarnice je svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
 • Ovršni sudac i sudski savjetnik prima stranke ponedjeljkom od 9,00 do 11,30 sati