Trgovački sud u Zagrebu

Zakazana ročišta

Raspored zakazanih ročišta Parničnog, Ovršnog i Stečajnog odjela ažurira se na tjednoj razini.

Oglasna ploča: javna nabava
Žiro računi Trgovačkog suda u Zagrebu
26.11.2014.-05.12.2014.
Oznaka spisa: St-759/13
Naziv otpravka: Zaključak - dražba
Preuzmi   (pdf, 108,69 kB)

26.11.2014.-05.12.2014.
Oznaka spisa: St-1155/12
Naziv otpravka: Rješenje - poziv za posebnu Skupštinu vjerovnika
Preuzmi   (pdf, 71,28 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-1586/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 79,00 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-1084/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,26 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-1165/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,73 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-377/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,82 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-1084/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,50 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-750/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,71 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-1702/13
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,61 kB)

25.11.2014.-03.12.2014.
Oznaka spisa: St-466/2013
Naziv otpravka: Rješenje-razrješenje-imenovanje
Preuzmi   (pdf, 76,30 kB)
25.11.2014.-30.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-4321/11
Naziv otpravka: Oglas o II. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 135,33 kB)

20.11.2014.-20.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-6083/11
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 133,25 kB)

20.11.2014.-26.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-6458/11
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 124,79 kB)

20.11.2014.-26.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-6458/11
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 124,68 kB)

20.11.2014.-20.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-2385/10
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 133,19 kB)

20.11.2014.-24.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-660/12
Naziv otpravka: Oglas o II. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 133,00 kB)

20.11.2014.-26.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-935/04
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 125,89 kB)

20.11.2014.-19.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-642/12
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 123,67 kB)

14.11.2014.-09.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-3230/11
Naziv otpravka: Oglas o I. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 133,54 kB)

14.11.2014.-12.01.2015.
Oznaka spisa: Ovr-6177/10
Naziv otpravka: Oglas o II. javnoj dražbi
Preuzmi   (pdf, 134,16 kB)
17.11.2014.-17.11.2015.
Oznaka spisa: 7-Su-624/14
Naziv otpravka: Poziv intervju viši sudski referent
Preuzmi   (pdf, 327,50 kB)

17.11.2014.-17.11.2015.
Oznaka spisa: 7-Su-440/14
Naziv otpravka: Poziv intervju sudski zapisničar
Preuzmi   (pdf, 325,12 kB)

13.11.2014.-12.11.2015.
Oznaka spisa: 7 - Su-624/14
Naziv otpravka: OBAVIJEST O TESTIRANJU viši sudski referent - neodređeno vrijeme
Preuzmi   (pdf, 181,85 kB)

12.11.2014.-12.11.2015.
Oznaka spisa: 7 - Su-625/14
Naziv otpravka: OBAVIJEST O TESTIRANJU ADMINISTRATOR- SUDSKI ZAPISNIČAR
Preuzmi   (pdf, 262,54 kB)

31.10.2014.-01.11.2015.
Oznaka spisa: 10 - Su- 1000/14
Naziv otpravka: Poziv na intervju - stručno osposobljavanje računovodstveni referent- knjigovođa sudskih depozita
Preuzmi   (pdf, 129,79 kB)

31.10.2014.-01.11.2015.
Oznaka spisa: 10 - Su- 998/14
Naziv otpravka: Poziv na intervju - stručno osposobljavanje admin ref -upisničar
Preuzmi   (pdf, 129,42 kB)

31.10.2014.-01.11.2015.
Oznaka spisa: 10 - Su- 999/14
Naziv otpravka: Poziv na intervju - stručno osposobljavanje admin ref -sud zapisničar
Preuzmi   (pdf, 129,45 kB)

31.10.2014.-01.11.2015.
Oznaka spisa: 7-Su-473/13
Naziv otpravka: POZIV INTERVJU administrativni referent-SUDSKI ZAPISNIČAR
Preuzmi   (pdf, 142,63 kB)

31.10.2014.-01.11.2015.
Oznaka spisa: 7 – Su - 440/14
Naziv otpravka: POZIV INTERVJU administrativni referent-sudski zapisničar (2)
Preuzmi   (pdf, 151,26 kB)

31.10.2014.-01.11.2015.
Oznaka spisa: 7-Su-700/13
Naziv otpravka: POZIV INTERVJU administrativni referent
Preuzmi   (pdf, 213,83 kB)

Kontakt

Ulaz Petrinjska 8
HR-10000 Zagreb

Službena adresa Amruševa 2/II.
HR-10000 Zagreb

tel: 01/4897-222
fax: 01/4920-871

Registar Suda
tel: 01/4863-444

Glasnogovornik suda

mr. sc. Maja Josipović

Službenik za informiranje

Tihana Božićević
Ana Vuković

Kućni red

Radno vrijeme:

Radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Sud ne radi vikendom i blagdanom.

Sudski registar
Primanje stranaka od 8.00 do 12.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Ovršna, stečajna i parnična pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.00 sati
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

Prijemna pisarnica
Primanje stranaka od 8.00 do 15.30 sati

Trgovački sud u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu

Trg hrvatskih branitelja 1/III
47000 Karlovac

tel. 047 606-149
fax. 047 415-303

Registarski odjel
Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati

tel. 047 606-154
fax. 047 415-148

Ministarstvo pravosua
Sudski registar trgovakih drutava u Republici Hrvatskoj

Korisni linkovi

PLAN SUDA

Plan suda